14. yüzyılın başlarında henüz genç bir beylik olan Osmanlı, gözünü Bursa’ya dikmiş ve bu kenti alabilmek için uzun yıllar uğraş vermişti.

En sonunda 1326 yılında, Orhan Gazi önderliğinde bu büyük düş gerçekleşmiş ve BursaTürklerin yönetimine geçmişti.

Bu fetih, Osmanlı’nın bölgesel bir güç durumuna gelmesinde rol oynamış, nice fetihlerin tohumlarının atılmasını sağlamıştı.

600 yıl sonra Bursa1. Dünya Savaşı’nın ardından Anadolu’ya giren Yunan orduları tarafından işgal edilmiştir.

Türk Ordusu, başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın öncülüğünde Büyük Taarruz harekâtı ile işgalden "2 yıl, 2 ay, 2 gün" sonra 11 Eylül 1922'de Yunan askerini Bursa'dan çıkardı.

Bursa'da o yollar 1 Ekim'de kapalı! Bursa'da o yollar 1 Ekim'de kapalı!

Bu kutlu haber telgraf yoluyla önce Ankara’ya, oradan da tüm yurda “Yeşil Bursa Al Sancağına Kavuştu!” sözcükleriyle yayıldı.

Ve böylece Bursa'nın işgali ile meclis kürsüsü üzerine konulan siyah örtü de kaldırılmıştır.