Raporda, 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli depremlerin sektöre etkilerine yer verildi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan kapsamlı raporda deprem bölgesindeki yeniden imar maliyeti 70.8 milyar Dolar olarak hesaplandı.

Bölgedeki konutların yeniden inşası için 54.7 milyar dolar, işyerlerinin yeniden inşası için 2 milyar dolar ve hasarlı binaların onarımı için de 0.7 milyar dolar maliyet öngörüldü. Belediye binaları ile eğitim ve sağlık binalarının yeniden inşası ve bakım/onarımı için maliyet 8.2 milyar dolar olarak belirlendi.

Altyapı hizmetleri için gerekli olan yeniden inşa ve onarım maliyeti 5.23 milyar dolar olarak öngörüldü. Yeni yapılaşma için altyapı/su/kanalizasyon inşa maliyeti 2.65 milyar dolar, ulaştırma sektöründeki onarım/bakım maliyeti ise 1.69 milyar dolar olarak belirtildi. Rapora göre bölgede yer alan 2 milyon 618 bin 697 adet binadan 1 milyon 712 bin 182’sinin hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Bu binalardan 704 bin 281’i hasarlı olarak tespit edildi.

SANAYİ HASARI 155 MİLYAR TL

Afet bölgesindeki 11 ilde faaliyet gösteren imalat sanayi firma sayısı 47 bin 581 olarak açıklandı. Bunların 42 bin 789’u mikro işletme, 3 bin 676’sı küçük ölçekli işletme, 779’u orta ölçekli işletme ve 314’ü ise büyük ölçekli işletme olarak belirtildi.

Bu işletmelerde Deprem etkisiyle meydana gelen toplam hasar maliyeti 8.2 milyar dolar olarak hesaplandı. Yaklaşık 155 milyar TL’lik bu hasarın 58.3 milyar TL’si bina hasarı, 37.6 milyar TL’si ise makine ve ekipman hasarı olarak kaydedildi. Stok hasarı da 36.97 milyar TL olarak belirtildi. Öte yandan 2023 yılının ilk ayında Inşaat malzemeleri sanayi üretimi geçen yılın ocak ayına göre yüzde 12.2 artış gösterdi.

Editör: Seren Bülbül