Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) stratejik sektörleri ortak akılla geleceğe taşımak amacıyla hayata geçirdiği ‘Sektörel Konseyler’ yeni dönem çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) Savunma Sanayi ve Havacılık Konseyi’nin Strateji Arama Çalıştayı, sektör paydaşlarının katılımıyla Bursa Business School’da gerçekleştirildi.

Çalıştaya, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Konsey Başkanı Aptullah Saner, konsey üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı. Çalıştayın açılışında konuşan Cüneyt Şener, küresel ölçekte yeni dengelerin kurulduğu zorlu bir dönemden geçildiğini söyledi. Global ve bütüncül bir bakış eşliğinde akıl ve gerçeği buluşturan, riskleri ve fırsatları birlikte gören bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini ifade eden Cüneyt Şener, “Türkiye’de oda ve borsalar arasında ilk kez BTSO çatısı altında hayata geçirilen ‘Sektörel Konsey’ yapılanması işte bu anlayışla kurgulandı. Kentin geleceğinde söz sahibi olan tüm dinamikleri aynı masa etrafında buluşturan Sektör Konseyleri, ortak aklın harekete geçtiği ve yol haritasını ulaşılabilir hedeflerle belirleyen güçlü platformlar arasında yer alıyor.” dedi.

“SAVUNMA SANAYİNDE YERLİLİK ORANI YÜZDE 80’LERE ULAŞTI”

Türkiye’nin savunma sanayinde yerlilik oranını yüzde 20’ler düzeyinden yüzde 80 seviyelerine ulaştığına işaret eden  BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, “Türk savunma ve havacılık sanayimiz, ülkemizin ihtiyacını karşılamaktan öte tüm dünyada dost ve müttefik ülkelerin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılayabilecek yetkinliktedir. Yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz ürünler dünyadaki örneklerinin en iyileri arasında gösterilmektedir. Bugün ileri teknoloji savunma sanayi ürünlerimizi ihraç ettiğimiz ülke sayısı 170’i, ihraç ettiğimiz ürün çeşidi ise 230’u aştı.” diye konuştu.

“KİLOGRAM BAŞI İHRACAT DEĞERİ 33 DOLAR”

Bursa'da otomobil alevlere teslim oldu! Bursa'da otomobil alevlere teslim oldu!

Türkiye’nin sektördeki rekabetçiliğini artırmak amacıyla BTSO çatısı altında yoğun çalışmalara imza attıklarını belirten Şener, şöyle devam etti:

“BTSO’da 2013 yılında göreve geldiğimizde ilk gerçekleştirdiğimiz icraatlarımızdan biri Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi BASDEC’i kurmak oldu. Kentimizin savunma, havacılık ve uzay sanayilerine katkı sunmasını ve bu sektörlerden pay almasını sağlamayı amaçlayan BASDEC çatısı altında bugün 140’tan fazla firmamız yer alıyor. Küme firmalarımız ayrıca 33 dolara ulaşan kilogram başına ihracat birim değeriyle de ekonomimizde önemli bir yer tutuyor. BTSO olarak savunma sanayi ve havacılık alanında etkin rol alarak, ülkemizin ekonomisine maksimum katkıyı sunabilecek tüm çalışmaların yakın takipçisi olmaya devam ediyoruz. Bu dönemde Sektörel Konsey yapılanmasına eklediğimiz Savunma Sanayi ve Havacılık Konseyimiz de sektörümüzün gelişiminde öncü bir rol üstlenecektir.”

“YOL HARİTAMIZI BELİRLEYEN STRATEJİLERİ ORTAYA ÇIKARDIK”

BTSO Savunma Sanayi ve Havacılık Konseyi Başkanı Aptullah Saner, konseyin ilk toplantısını yüksek bir katılımla Bursa Business School’da gerçekleştirdiklerini söyledi. Başta BTSO Başkanı İbrahim Burkay’a ve yönetim kuruluna Konsey çalışmaları için kendilerine sundukları imkanlardan dolayı teşekkür ettiğini ifade eden Saner, “Ayrıca tüm katılımcılara da çalıştaya katkıları için müteşekkirim. Bursa’mız, sanayimiz ve geleceğimiz için ortak akılla gerçekleştirdiğimiz çalıştayda riskleri fırsatları aynı potada eriterek yol haritamızı belirleyen stratejiler ortaya çıkıyor. Bu durumdan son derece memnun olduğumu belirtmek istiyorum.” diye konuştu.