Büyükşehir istihdama odaklandı Büyükşehir istihdama odaklandı

Son olarak Otomotivde Yeşil Dönüşüm UR-GE Programı kapsamında eğitmen Nilüfer Arıak tarafından OİB üyesi firmaların yetkililerine yönelik olarak 'Devlet Hibe Destekleri ve Fon Kaynaklarına Erişim Eğitimi' konulu bir bilgilendirme programı gerçekleştirildi. Çevrimiçi ortamda düzenlenen programda Nilüfer Arıak, katılımcılara ihracat yoluyla dış pazarlara açılmak isteyen firmalar için farklı kurumlar, bakanlıklar ve bankalar tarafından sağlanan destek ve teşvikleri anlattı.

Nilüfer Arıak, konuşmasında dünyanın gündeminde olan yeşil dönüşümün önemine vurgu yaparak, TÜBİTAK, KOSGEB, kalkınma ajansları gibi kurumlar, bakanlıklar ve bankaların yeşil dönüşüm ile üretirken çevreyi korumak için proje üreten firmalara çeşitli destek ve teşvikler verdiklerini belirtti. Türkiye'nin karbon salınımı düşük bir ülke olduğunu ifade eden Nilüfer Arıak, endüstrileşme ile bu oranın yükseldiğini anlatarak, firmaların verilen destek ve teşviklerle yeşil dönüşüme ayak uydurma çabalarının uluslararası rekabet ortamında gücünü artıracağına değindi.

Bursa'nın bir otomotiv merkezi olduğuna işaret eden Nilüfer Arıak, devlet hibe destekleri ve fon kaynakları tarafından ayrıca firmalara yönelik yurt dışında pazara giriş, AR-GE, tasarım, tanıtım, pazarlama gibi tutundurma faaliyetlerinin yanı sıra uluslararası bağlantılı olmak kaydı ile yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılım için çeşitli destekler de verildiğini anlattı.