Bursa Valiliği tarafından 'Dağcılık Faaliyetlerinde Alınması Gereken Tedbirler ve Uyulması Gereken Kurallar" adı altında bir genelge yayınladı.

Bursa Valiliği 'Dağcılık Faaliyetlerinde Alınması Gereken Tedbirler ve Uyulması Gereken Kurallar" başlıklı bir genelge yayımladı.

Bursa'da kestane üretiminde yeni yol haritası Bursa'da kestane üretiminde yeni yol haritası

Valilik tarafından yayımlanan bu genelge şu şekilde:

Ülkemiz gelenilde doğa yürüyüşü faalliyetleri genellikle hafta sonu turları şeklinde bahar ve yaz aylarında  kulüpler  tarafından  amatörce  yapılmaktadır.  Dağcılık  faaliyeti  kapsamında  icra  edilen tırmanışlar  ise  başta  Türkiye  Dağcılık  Federasyonu  olmak  üzere  üniversitelere  ait  dağcılık  kulüpleri tarafından  yeterli  teknik  malzeme  ile  tecrübeli  grup  liderleri  tarafından  her  mevsimde  arazi  ve  iklim koşulları dikkate alınarak icra edilmektedir.

Yayımlanan  kaza  raporlarına  göre  söz  konusu  faaliyetler  esnasında  meydana  gelen  kazalar incelendiğinde; kazaların genellikle olumsuz arazi ve hava koşulları, çığ, sis, yıldırım düşmesi, oksijen miktarının yetersizliği, bilgi eksikliği, malzeme yetersizliği, aşırı güven, dikkatsizlik, fiziksel yetersizlik, kişisel sağlık sorunları, telaş ve panik, birlikte hareket etmeme, yabani hayvan saldırısı, yılan, akrep veya böcek sokması, kaya kopması ve düşmesi gibi nedenlerden meydana geldiği tespit edilmiştir. Dağcılık  faaliyetleri  doğal  koşullarda  yapıldığından,  faaliyetlere  iştirak  eden  kişiler  değişken yapıdaki hava ve arazi koşullarından doğrudan etkilenmekte olup bu husus icra edilen faaliyetlerdeki risk oranını  arttırmaktadır. 

Bu  sebeple,  gerek  dağcılık  gerekse  doğa  yürüyüşü  faaliyetleri,  prensibine  göre hareket edilmesi gereken "Sıfır Hata Kuralı" spor türleri olarak bilinmektedir. Dağ tırmanışları, dağ aşma yürüyüşleri ve günü birlik doğa yürüyüşleri ensasında her yıl onlarca mahsur kalma, düşme, kaybolma, yaralanma ve ölümle sonuçlanan birçok olay meydana gelmekte, bütün uyarılara rağmen yüksek irtifalı bu dağlara birden fazla noktadan ulaşım sağlanabildiğinden, ilgili kurumlardan izin alınmadan ve kolluğa bilgi vermeden dağlar ve yaylalar için belirlenen rotalara uyulmadan, sis, yetersiz eğitimli ve yeterli özel teknik malzeme bulunmayan kişilerin bilinçsizce yaptıkları gezi ve tırmanışlar nedeniyle olay sayıları her geçen yıl artmaktadır.

İlimizde özellikle dağcıların tercih ettiği Uludağ Bölgesi, Gündoğdu Kayalıklar Bölgesi, Sadağı Kanyonu,  Tacir  Kanyonu,  Sansarak  Kanyonu,  Suuçtu  Şelalesi,  Kocayayla  Katır  Dağı,  Samanlı  Dağı, Longoz  Ormanları  ve  Ericek  Göleti  başta  olmak  üzere  birçok  yüksek irtifalı  dağlar,  yaylalar  ve  doğa yürüyüşü yapılan yer bulunmaktadır. Gelinen  noktada  söz  konusu  olayların  yaşanmaması  adına,  Valiliğimizce  bu  faaliyetleri gerçekleştirecek kişilerin can güvenliğinin korunması ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla uyulması gereken tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda; 1. Dağcılık ve doğa yürüyüşü faaliyetleri için;

a) Kulüpler faaliyet programlarını hazırlayıp Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü resmi web sayfasında yer  alan  taahhütnameyi  de  doldurduktan  sonra  Gençlik  ve  Spor  İl  Müdürlüğüne  teslim  edecek  ve Dağcılık Federasyonu tarafından da onaylandıktan sonra kendilerine verilecek resmi belge ile,Ferdi dağcılık faaliyeti yapacak olanlar ise, dağcılık lisansına sahip en az 3 kişi olmak kaydıyla Gençlik  ve  Spor  İl  Müdürlüğü  resmi  web  sayfasında  yer  alan  taahhütnameyi  doldurduktan  sonra faaliyetlerini yapabilecek,

b)  Dağcılık  faaliyeti  yapacak  kulüplerin  tüm  üyeleri  dağcılık  lisansına  sahip  olacak,  faaliyet esnasında antrenörlük belgesine sahip kişiler bulunacak, ilgili kurumlara yazışmaların yapılabilmesi için başvurularını en az 5 gün öncesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne yapacak,

c) Ekip sayıları kış etkinliklerinde, (özel günlere dahil etkinlikler hariç) 15'i geçmeyecek,

d)  Gençlik  ve  Spor  İl  Müdürlüğü  tarafından  faaliyet  alanına  giren  konulara  göre  İl  Emniyet Müdürlüğü,  İl  Jandarma  Komutanlığı,  Tarım  ve  Orman  Bakanlığı  2.  Bölge  Müdürlüğü  48  saat öncesinden bilgilendirilecek,

e)  Yaz  dağcılık  faalliyeti için;  Pusula,  GPS, ilk  yardım  çantası,  her  sporcunun  yanında  kaliteli düdük, Kış Dağcılık faaliyeti için; Pusula, GPS, ilk yardım çantası, her sporcunun yanında kaliteli düdük, karlı zemin durumuna bağlı olarak her sporcuya özel kazma, krampon, grup için ise kar küreği ve bivak torbası bulundurulacaktır.

2. Dağcılık ve doğa yürüyüşü icra eden şahıs, kurum ve kuruluşlar tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı  2. Bölge /  İl Müdürlüklerindeki  uzman  kişilerce  hazırlanan  dağ  ve  yayla  yol  rotaları temin edilerek faaliyetler esnasında bu rotalara titizlikle riayet edilecek, özelikle sisli havalarda kaybolmalar ve yüksek irtifalı dağlara yanlış ve riskli rotalardan çıkılmasının önüne geçilmesi için tedbir alınacak,

3. Faaliyetler esnasında katılımcılar tarafından; can güvenliği her zaman ön planda tutulacak, olası acil durumlara ekip içinde ilk müdahale edebilecek kişi ve acil yardım malzemesi bulundurulacak, acil durumlarda ilgili kurumlarla muhabereyi sağlayacak telsiz yada uydu telefonu, uydu bağlantılı personel yer belirleme cihazı temin edilecek, yeterli eğitimi almayan kişiler ile özellikle küçük yaştaki çocukların dağ tırmanışları ve dağ aşma yürüyüşlerine katılımı engellenecek,

4.  Katılımcılara;  yürüyüş  ve  tırmanış  esnasında  kullanılacak  yaşam  malzemesi,  kıyafet,  teknik malzeme  ve ekipmanların eksiksiz,  standartlara  uygun, çalışır  durumda,  sağlam, mevsime  ve  kullanım koşullarına uygun olması hususları bildirilecek,

5.Dağ  tırmanışları,  dağ  aşma  yürüyüşleri  ve  günübirlik  doğa  yürüyüşleri  için  faaliyetle  ilgili kurumundan  gerekli izinler  alındıktan  sonra ilgili  kolluğa  (Jandarma  veya  Polis)  bildirim  yapılmadan faaliyete geçilmeyecek,

6.  Faaliyetlere  katılanlar meteorolojik  uyarıları takip  edecek,  bu  konudaki tüm  uyarılar  dikkate alınacak ve gerektiğinde  faaliyetlerini derhal  sonlandıracak, güncel hava  şartlarına bağlı olarak gerekli ekipmana  (kask,  kazma,  krampon,  biva,  ip,  temel  teknik  emniyet  malzemeleri,  çanta,  bot  v.b)  sahip olacak, ihtiyacı karşılayacak kadar yiyecek ve içecek bulundurulacak, olumsuz hava koşulları ve yangın, çığ  gibi  riskli  durumlarda  gerekli  görülmesi  halinde  ilgili  kurumlarca  faaliyetlerin  yapılması durdurulacak,

7.  Dağ  tırmanışları,  dağ  aşma  yürüyüşleri  ve  günübirlik  doğa  yürüyüşlerine  ilişkin  faaliyetler, alanına göre ilgili kurumlar tarafından denetlenecek,

8.  Yapılacak  faaliyetler  esnasında  can  ve  mal  güvenliğinin  korunması  her  zaman  ön  planda tutulacak,  faaliyetler  esnasında  çevre,  orman,  göller,  dereler  ve  dağların  korunmasına  azami  dikkat gösterilecektir.

9.  Bu  itibarla;  yüksek  irtifalı  dağlara  çeşitli  faaliyetler  için  gelen  on  binlerce  yerli  ve  yabancı dağcının  can  ve  mal  güvenliğinin  sağlanması,  faaliyetlerini  rahat  ve  huzur içerisinde  geçirmeleri için alınan bu kararlara uymayanlar hakkında, eylemleri ayrı bir suç teşkil etmedikleri takdirde, 5442 sayılı İl İdaresi  Kanununun  66.  maddesi  "İl  genel  kurulu  veya  idari  kuralları  yahut  en  büyük  mülki  amirtarafından  kanunların  verdiği  yetkiye  istinaden  ittihaz  ve  usülden  tebliğ  veya  ilan  olunan  karar  ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahalli mülki amirler tarafından 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır." hükmü ve ilgili diğer hükümler uyarınca işlem yapılacaktır. İş  bu  Genelgede  yer  alan  esaslar  dikkate  alınarak  İl  genelinde  dağ  tırmanışları,  dağ  aşma yürüyüşleri  ve  günübirlik  doğa  yürüyüşleri  esnasında  yaşanan  olayların  en  aza  indirilebilmesi maksadıyla,  Kaymakamlıklar,  Belediyeler,  İl/İlçe  Emniyet  Müdürlükleri,  İl/İlçe  Jandarma Komutanlıkları,  Tarım  ve  Orman  Bakanlığı  2.Bölge  Müdürlüğü,  İl  Afet  ve  Acil  Durum  Müdürlüğü (AFAD), Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlükleri başta  olmak  üzere,  diğer  kurum  ve  kuruluşların  koordine içerisinde  çalışmasını  ve  yukarıda  belirtilen hususlara azami dikkat gösterilerek, tüm tedbir ve önlemlerin mevzuat çerçevesinde eksiksiz ve titizlikle yerine getirmesi hususunu önemle rica ederim.