Tüzüğünde, amacı insan hayatının, insan sağlığının korunması ve insan onuruna saygı duyulmasının sağlanması olarak belirtilen; hizmetlerinde hiçbir şekilde maddi ve manevi çıkar gözetmeyen, gönüllü bir yardım hareketi olarak tanımlanan Kızılay’ın, sağlığın ticaretini yapıyor olduğunun ortaya çıkması üzüntü vericidir.

Medyada yayınlandığı şekli ile bir toplantı sırasında kaydedilen bir video aracılığıyla; Türkiye Kızılay Derneği Genel Sekreteri Murat Ellialtı, Kızılay’a ait hastanelerde vatandaşlara sunulan sağlık hizmetleri karşılığı olarak Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) belirtilen ücretlerin, mevzuata aykırı olarak yüzde 1.000 katının alındığını itiraf etmişti.

CHP Bursa Milletvekili Halk Sağlığı Profesörü Dr. Kayıhan Pala, bu durumun bir suç olduğunu, bu durumu ortaya çıkarmayarak suça seyirci kaldığı iddiasıyla hem Sağlık Bakanlığına hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iki ayrı soru önergesi verdi.

Türkiye Kızılay Derneği’nin internet sitesinde ‘Sağlık Hizmetleri’ bölümü altında “Kurulduğu günden bu yana sağlık hizmeti veren Türk Kızılay, Konya ve Kayseri’deki hastaneleri, İstanbul’daki 1 hastane ve 2 tıp merkezinde yüksek kaliteli cihazları ve deneyimli sağlık çalışanları ile vatandaşlarımıza uygun ücretlerle modern sağlık hizmeti sunar.” yazdığını anımsatan CHP’li Pala; “Kızılay’ın sağlık hizmeti karşılığında yüzde 1.000 katkı payı talep etmesi hem mevzuata hem de Kızılay’ın kuruluş amacına aykırıdır. Türkiye Kızılay Derneği, kural ihlalinin ötesinde suç işlemiş, her iki Bakanlık da bu suçun işlendiği sürece, bu durumu ortaya çıkarmayarak, seyirci kalmış görünüyor.” dedi.

Kızılay’ı denetleme yetkisinin Cumhurbaşkanlığı Hükümetinde olduğunu hatırlatan Pala, “Her iki Bakanlığa da Kızılay sağlık kuruluşlarına bakılan hasta sayısı ve bu hastalar için SGK’nın yaptığı ödemeler başta olmak üzere Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) değerlerinden 5 kat fazla alınan katkı payının (yüzde 1.000), bakanlık müfettişleri tarafından bulgu olarak tespit edilip edilmediğini sordum.” dedi.

Soru önergelerinin süresi içinde yanıtlanması gerektiğini vurgulayan Pala; “Ortada hem bir suç hem de bir güven sorunu var, Kızılay depremde çadır satması ve hastalardan çok yüksek katkı payı alması gibi uygulamalarla maalesef güven kaybediyor, Kızılay’ın ne kadar zamandır hastalardan yasal üst sınırın 5 katı kadar ücret aldığını açıklaması gerekiyor. Bu konuda vatandaşlar aydınlatılmalı!” diye açıklama yaptı.

Kızılay’ın bu usulsüz uygulama karşılığında herhangi bir ceza alıp almadığı ile Sağlık Uygulama Tebliği’nde belirtilen ücretlerin yüzde 1.000 katının alındığı itirafı ile ilgili olarak herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı da CHP’li Pala’nın her iki Bakanlığı sorduğu sorular arasında yer aldı.

Bozbey: 'Bursa’nın kültürel geleceğine birlikte yön vereceğiz' Bozbey: 'Bursa’nın kültürel geleceğine birlikte yön vereceğiz'

Editör: Zehra Ceviziş