Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımladı.

Yapılan düzenleme ile dövizle ödeme yasağının uygulanma esasları yeniden düzenlendi.

Buna göre, tüm ödemelerin TL ile yapılma zorunluluğu kaldırıldı. 

Altında yeni rekor Altında yeni rekor

Düzenlemede yer alan 6 maddedeki hallerle geçmişe dönük yükümlülükler dövizle yerine getirilebilecek. 

Dövizle ödeme yapılabilecek alanlar;

Döviz cinsinden kıymetli evraklar

19/4/2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar

Borsada döviz cinsinden gerçekleştirilen kıymetli maden alım-satım işlemleri

Dış Ticaret Sermaye Şirketleri üzerinden gerçekleştirilecek ihracatlar

Antrepolar ve geçici depolama alanlarının ödeme yükümlülükleri

Serbest ticaret bölgesinde faaliyet gösteren firmaların mal teslimi.

Editör: Özge Solak