Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Gülşen'in tutuklanması sonrası yaşanan tartışmalar hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

HSK'dan Gülşen kararı sonrası tartışmalara yönelik açıklama geldi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler.

Gülşen hakkında gözaltı kararı! Gülşen hakkında gözaltı kararı!

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.

Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisi'nde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz."