İMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın Meclise sunduğu soru önergesine ve açıklamalarına yönelik kamuoyu duyurusu yaptı. İMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu’nun kamuoyu duyurusu şu şekilde:

“Bursa Milletvekili Sayın Orhan Sarıbal’ın deprem bölgesinde şantiye şefliği yapacak mimar ve inşaat mühendisi sayısının yetersizliği nedeniyle projelendirilmiş inşaatlara başlanamadığı, bu sebeple şantiye şeflerinin sorumluluğunu üstlenecekleri yapı sayısının 2-3 katına çıkarılması gerektiği konusundaki açıklamalarını ve meclise sunduğu soru önergesini üzülerek izlemiş bulunmaktayız.

1,5 hektarlık alan yandı! 1,5 hektarlık alan yandı!

Görüyoruz ki; yaşanan felaketler bile inşaat sektörüne gecekonduculuk mantığıyla bakılma gafletini değiştirememiş, hızlıca konut ihtiyacını karşılarken tasarruf edilmesi teklif edilen ilk şey yine mühendislik hizmeti olmuştur. Üstelik sektörde ihtiyaçtan fazla inşaat mühendisi meslektaşımız mevcutken ve meslektaşlarımız iş bulmak için yurtdışına çıkmak yerine seve seve deprem bölgesinde hizmet edebilecekken Sayın Sarıbal’ın bu teklifini anlamak mümkün değildir.

Kendisi de mühendis olan, üstelik TMMOB’a bağlı bir meslek odasında yöneticilik yapmış birinin böylesi bir teklifte bulunurken işin aslını ve gerekliliğini bilmemesi, mühendislik hizmetinin azaltılmasını teklif etmesi son derece üzücü bir durumdur. Yapı üretme işi her aşamasında; bilime dayalı bir şekilde, İnşaat Mühendisliği eğitimi alan kişilerin yönetimi ve kontrolünde yapılmalıdır ve aksi kabul edilemez.

Odamız tarafından başlatılmış olan “Her Şantiyeye Bir Şef” kampanyası kamuoyunda ses getirmiş ve şantiye şefliği yönetmeliği eksikleri olmasına rağmen yeniden düzenlenerek önemli bir adım atılmıştır. Öğretmensiz okul, doktorsuz hastane olamayacağı kabulünden yola çıkarak inşaat mühendisinin bulunmadığı şantiye kabul edilemez. Bu yaklaşımdan bir an önce vazgeçmemiz, toplumumuzu depremlerle yıkılan ve aynı hatalarla tekrar inşa edilen yapılar sarmalından kurtaracaktır.

İnşaat mühendisleri olarak sayımız hem deprem bölgesindeki hem de ülkemiz genelindeki tüm inşaatlara şantiye şefliği yapmaya yeter sayıdadır. Şantiye şefliği yetkisini başka meslek grupları ile paylaşıyor olmamız bile kabul edilemez bir durumdur. Ne yazık ki özlük hakkı verilme konusunda kıt davranılan inşaat mühendisleri, cezalandırılma söz konusu olunca ilk akla gelen meslek grubudur. Verilmeyen yetkiye rağmen, şantiyede yerine getirilmeyen görevlerin, uygunsuzlukların sorumluluğunu taşımak akıl alır bir durum değildir.

Şantiye şeflerinin şantiyede fiziksel olarak bulunma süresinden tasarruf edilmesi halinde mutlak suretle işçilik kalitesinden de tasarruf edildiği bir gerçektir. Kötü bir uygulama; en iyi projeyle en kaliteli malzemeler kullanılarak yapılmış yapıyı bile güvensiz hale getirecektir. Halkımızın en temel ihtiyaçlarından olan barınma ihtiyacını karşılarken; “başlarını sokacak iki göz oda” ile yetinme halinden çıkmalı; sağlıklı ve güvenli kentlerde, kendilerini afetlerden koruyacak yapılarda yaşama haklarını onlara sunmalıyız. Bunun için öncelikle “yeterli mühendislik hizmetine” gereken önemi her platformda dile getirilmeli ve güvenli yapı algısının en asgari şartlarda bile sağlanmasının toplumumuzun zihnine kazımalıyız.

Bu sebeple, şantiye şefinin ne iş yaptığını kavrayamamış olduğu halde konu ile ilgili talepte bulunan ve yaptığı açıklama ile halkımızın şantiye şefliği mesleğini bürokratik bir engel, gereksiz bir detay olarak algılamasına yol açan Milletvekilimizi yaptığı yanlışı bir an önce düzeltmeye davet ediyoruz.”

Editör: Özge Solak