MR enteroklizis Radyolojinin en nadide MR tetkiklerinden bir tanesidir. Özellikle ince barsak hastalıklarının değerlendirilmesinde, radyasyon içermemesi ve tomografiye göre yer yer üstünlüğü olan MR tetkikidir. MR enteroklizis hazırlığında, hastaya 12 saatlik açlık ve barsak temizleyici ilaçlar verildikten sonra MR tetkikine girmeden yaklaşık olarak 1 saat öncesinde 3 lt su içerisinde sorbitol veya mannitol katarak hastaya içirmekteyiz. Buradaki amaç barsak anslarının genişlemesi ve duvarlarının daha belirgin hale gelmesi, hastaya ayrıca damardan ilaç verilerek, duvardaki inflamasyonlar, tümörler ayrıntılı olarak boyanarak
tetkik edilir.

Hayat Hastanesi’nde robotik cerrahi dönemi Hayat Hastanesi’nde robotik cerrahi dönemi

MR enteroklizis görüntüleme tekniği özellikle ülkemizde de sıkça rastlanan, CRONH , ülseratif kolit, whipple hastalığının değerlendirilmesinde ve ince barsak tümörlerinin görüntüleme ve değerlendirilmesinde diğer tetkiklere göre üstünlüklere sahiptir. Ayrıca kalın barsaklar kolonik ansları ayrıntılı olarak değerlendirebilme avantajını sağlar.
MR enteroklizisin en büyük özelliği radyasyon içermemesi ve tomografiye kesinlikle alternatif olmasıdır. Bunun dışında MR ın üstünlükleri olan mezenterin
değerlendirilmesinde, lenf bezlerinin değerlendirilmesinde ve karın içi, karaciğer gibi solid organların değerlendirilmesinde çok önemli üstün bir değere sahiptir.
Günümüzde ; MR görüntüleme hizmetleri içerisinde yukarıda belirtilen üstünlüklerine rağmen en az bilinen ve en az istenen tetkiklerdendir. Bu değerlendirmeler ışığında özellikle inflamatuvar barsak hastalıklarının tanısında güçlü bir alternatif görüntüleme
olarak kullanılmalıdır.

Editör: Zehra Ceviziş