17 Ocak 2024 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile tedavilerinin Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumları ile Devlete ait üniversite hastanelerinden yapılmış olması kaydıyla ülkemize gelen yılda en fazla iki bin yabancı hastanın sağlık hizmeti, ilaçlar, tıbbı cihaz, ortez-protez ve malzemeler ile bunlardan taburcu edilenlerin ihtiyaç duyacağı ilaçların Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında karşılanması mümkün olan giderlerden muaf ilan edilmiştiİlgili karar 1 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli kılınmıştı. Karardan 4 ay sonra 10/05/2024 tarihinde 17/1/2024 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile muaf tutulacak yabancı hasta sayısı yılda en fazla iki bin yerine yedi bin olacak şekilde  değişikliğe gidilmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Halk Sağlığı Profesörü Dr. Kayıhan Pala bu değişikliğin ardından konu hakkında sorularının yanıtlanması talebiyle hem Cumhurbaşkanlığına hem de Sağlık Bakanlığına soru önergesi vermişti.

Bursa'da 60 yaşındaki zabıta birinci oldu Bursa'da 60 yaşındaki zabıta birinci oldu

CUMHURBAŞKANLIĞI: SORUMLULUK SAĞLIK BAKANLIĞINDA!

Pala önergesinde; 1/12/2003-31/05/2024 tarihleri arasındaki 6 aylık süreçte kararda belirtilen muafiyetten kaç yabancı hastanın yararlandığının açıklanması başta olmak üzere, muafiyetten yararlanan yabancı hastaların uyruk, yaş ve cinsiyetlerine göre dağılımı ile bu hastalara altı ay içinde yapılan harcamaların tutarını sormuştu.

SAĞLIK BAKANLIĞI 40 GÜNDÜR SESSİZ!

CHP’li Pala; “4 ay içinde, yani 10/05/2024 tarihinde 17/1/2024 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile muaf tutulacak yabancı hasta sayısı yılda en fazla iki bin yerine yedi bin olacak şekilde değişikliğe gidildi. Kamuoyunda büyük tartışmaya yol açan, tüm giderleri Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanacak 7 bin yabancı hastanın kimler olduğunun açıklanması, şeffaflık ve hesap verebilirlik bakımından önem taşıyordu; ilk altı ay içinde tedavileri gerçekleşen yabancı hastalara ilişkin bilgilerin 15 günlük yanıt verme süresi içerisinde bildirilmesini istedim. Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz soru önergeme süresi içinde “…soru önergesinde geçen hususlar Sağlık Bakanlığının görev alanına girmektir” diye cevap verdi ve yürütme sorumluluğunu Sağlık Bakanlığına yönlendirdi. Sağlık Bakanlığı üzerinden 40 gün geçmesine karşın hiçbir cevap vermedi. Sağlık Bakanlığı neden sağlık hizmeti verilen ve giderlerden muaf tutulan yabancı sayısını açıklamıyor, bilmek istiyoruz. Yeni Bakan Memişoğlu’nun ilk icraatlarından biri de bu sayı konusunda kamuoyunu aydınlatmak olmalı! Şeffaf ve hesap verilebilir bir Bakanlık olmadığı sürece Bakanının değişmesinin hiçbir önemi yok!” dedi.

İLGİLİ CUMHURBAŞKANI KARARLARI:

17/1/2024 tarihli ve 8105 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar 1’inci Maddesi“ Tedavilerinin Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumları ile Devlete ait üniversite hastanelerinde yapılmış olması kaydıyla, Dışişleri Bakanlığının koordinasyonu ve Sağlık Bakanlığının onayı ile ülkemize gelen yılda en fazla iki bin yabancı hastanın; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b),(c),(d) ve (f) bentleri kapsamındaki sağlık hizmeti, ilaçlar, tıbbı cihaz, ortez-protez ve malzemeler ile bunlardan taburcu edilenlerin ihtiyaç duyacağı ilaçların Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında karşılanması  mümkün  olan giderleri,8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun ‘1’inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.” olarak belirtilmiş ve karar geçerlilik tarihi 2’inci Maddede 1/12/2023 olarak yayımlanmıştır.

10/05/2024 tarihinde, 17/1/2024 tarihli ve 8105 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararın 1’inci Maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiş ayrıca aynı maddeye üçüncü fıkra eklenmiştir. Bu değişiklikler sırasıyla; “Tedavilerinin Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumları ile Devlete ait üniversite hastanelerinde yapılmış olması kaydıyla, Dışişleri Bakanlığının koordinasyonu ve Sağlık Bakanlığının onayı ile ülkemize gelen yılda en fazla yedi bin yabancı hastanın; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b),(c),(d) ve (f) bentleri kapsamındaki sağlık hizmeti, ilaç, ortez-protez ve malzemelerin Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında karşılanması mümkün olan tedavi giderleri , 8/1/2002 tarihli  ve 4736 Sayılı Kanunun 1’inci maddesinin birinci  fıkrası hükmünden muaftır. Bu kapsamda ayakta muayene olan hastaların ilaç bedelleri, Sağlık Uygulama Tebliği veya kamu fiyatı üzerinden, tıbbi cihaz ortez-protez ve medikal malzeme giderleri ise temin bedelleri üzerinden Sağlık Uygulama Tebliği kriterlerine göre Sağlık Bakanlığınca karşılanır.” olarak değiştirilmiş ve 1’inci Maddeye üçüncü fıkra olarak “Göç İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bu madde kapsamındaki yabancı hastaların kayıt ve hizmet sunum süreçlerinin yürütülmesinde gerekli desteği sağlar.” cümlesi eklenmiştir.

Editör: Seren Ümit