TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edilen OSB ve enerji alanına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifine, depremden etkilenen 11 ilde il özel idareleri, belediyeler ile sanayi ve ticaret odalarının Kalkınma Ajanslarına ödeyecekleri paylardan 2023 ve 2024 yılları için muaf olmasını düzenleyen bir madde eklendi.

Emekliye zam düzenlemesi Meclis'te! Emekliye zam düzenlemesi Meclis'te!

TBMM'de, komisyonda kabul edilen OSB ve enerji alanında düzenleme öngören teklife, depremden etkilenen 11 il için özel madde eklendi. Buna göre, 11 ilde il özel idareleri, belediyeler ile sanayi ve ticaret odalarının Kalkınma Ajanslarına ödeyecekleri paylardan 2023 ve 2024 yılları için muaf olacak.