Bursa Beşevler Mahallesi PTT Başmüdürlüğü önünde, PTT çalışanlarına yapılan baskı ve mobbingi protesto etmek üzere Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu basın açıklaması yaptı.

9. Eker I Run sona erdi 9. Eker I Run sona erdi

Basın açıklamasında konuşan Güven Haber Sendikası Genel Başkan Vekili Mustafa Yiğit şunları kaydetti; "Bilindiği üzere PTT AŞ. hali hazırda Varlık Fonuna bağlı bir kamu kuruluşu olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Mevcut durumda PTT A.Ş'de 399 sayılı kanun hükmünde kararname ile istihdam edilen , İdari Hizmet Sözleşmesi ile istihdam edilen personel ve taşeron firma personeli olmak üzere 3 farklı istihdam şekli bulunmaktadır. 

399 sayılı kanun hükmünde kararname ile istihdam edilen personel devletin asli ve sürekli görevleri ile kamu hizmetleri 4/C'li güvenceli memur, İdari Hizmet Sözleşmesi ile istihdam edilen personel kamuda 4/A vekil, geçici, kamu dışı idari hizmet sözleşmeli, mevsimlik gibi güvencesi olmayan memurdur.
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile istihdam edilen personel ile İdari Hizmet Sözleşmesi ile istihdam edilen personel arasında, başta Maaş adaletsizliği sonrasında özlük haklarında büyük eşitsizlikler bulunmaktadır. Bu durum Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10. Maddesi olan eşitlik ilkesine de açıkca aykırıdır. 
Anayasamızın 10. Maddesinde "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç , din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir."

Aynı işi yapan iki farklı statüdeki personel arasında ham maaşta 1500-2000 lira arasında fark bulunmaktadır. 399 sayılı KHK'lı personelin başarı puanı ile maaşında artış yaşanmakta, buna karşılık İdari Hizmet Sözleşmeli Personel hiçbir bilimsel temele dayanmayan, garabet bir performans sistemine maruz bırakılmaktadır. Çalışma gücünü değil tamamen şans faktörüne dayalı bu sistem personelin iş barışını bozmakta, yöneticilerin elinde bir koz olarak kullanılmaktadır. Bu durum personelin baskı altında kalmasına sebep olmaktadır.

PTT A.Ş.'nin 2017 yılından sonra personel istihdamına gitmemesi, geçtiğimiz sözleşme döneminde Taşeron Firma Personeli maaşlarının asgari ücret artı yüzde 40'dan yeni sözleşme ile asgari ücret artı yüzde 10 olarak belirlenmesi firma personelinin büyük bölümünün işten ayrılması veya işten çıkarılmaları , hali hazırda çalışan personellerin iş yükünü arttırmış , üst kademelerden alt kademelere silsile halinde baskıyı arttırmıştır.

Bu durum personele baskıyı arttırma, hukuka aykırı işlem yapmaya mecbur bırakmaktadır. Taşeron Firma Personeline kanuna aykırı olarak Tebligat gönderisi dağıttırılması, dağıtımdan feragat eden personelin yerinin değiştirilmesi ve düzeninin bozulması tehditlerine maruz kalmasına sebebiyet vermektedir.

"AYNI İŞİ YAPAN PERSONELE AYNI ÖZLÜK VE MALİ HAKLARI TANINMALIDIR"

Taşeron Firma Personeli dâhil olmak üzere tüm personele yapabileceğinden çok fazla , dağıtım sahasının gerçeklerine aykırı , iş potansiyelinin üzerinde iş yüklenmesi kurum aidiyetini zedelemekte ve personelin psikolojik olarak baskı altında kalmasına sebebiyet vermektedir.
Tüm bunlar göz önünde bulundurularak başta PTT A.Ş.'nin ivedilikle personel ihtiyacının belirlenerek personel istihdamına gitmesi , görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının açılarak 399 lu personellerin de kurum aidiyetinin yeniden tesis edilmesi gibi iş barışını sağlamak için mümkün olan tüm tedbirleri alması , personel üzerindeki baskıyı kaldırarak mobbingden vazgeçmesi , personeli mevzuata aykırı usulsüz çalışmaya zorlayan  sayı dayatmasına bir an evvel son verilmesi , bilimsel temeli olmayan ve adına Performans sistemi denilen garabetten vazgeçilerek aynı işi yapan personele aynı özlük ve mali haklarını tanıyacak çalışmalar yapılması ve hayata geçirmesi gerekmektedir. Sendikamızın ve kurum personelleriinin genel beklentisi budur. 

"PERSONELİN MAAŞ VE ÖZLÜK HAKLARI DEVLET MEMURUNA YARAŞIR SEVİYEYE ÇEKİLMELİDİR"

Bu minvalde Güven Haber Sen olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından beklentimiz ; Sözleşmeli Personellerin Kadroya Geçirilmesi , kurulacak olan komisyonda PTT A.Ş. de çalışan İdari Hizmet Sözleşmeli Personel ve 399 sayılı kanın hükmünde kararname ile istihdam edilen personelin maaş ve özlük haklarını devlet memuruna yaraşır seviyeye çekilmesidir.
Kıymetli basın mesupları ve değerli çalışma arkadaşlarımız ,basın açıklamamız bu temenniler ile sona ermiştir. Önümüzdeki sürecin öncelikle ülkemize ve tüm PTT A.Ş. personeline hayırlı olması temenni ediyor, basın açıklamamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.