Resmi Gazete'de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde nakdi sermaye artışlarının yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için söz konusu indirim oranı yüzde 75 olarak uygulanacaktır.

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde yapılan değişik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Altın kaç TL? (29 Mart 2023) Altın kaç TL? (29 Mart 2023)

Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin “10.6. Sermaye artırımında indirim” başlıklı bölümünün sonuna “Diğer taraftan, nakdi sermaye artışlarının yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için söz konusu indirim oranı yüzde 75 olarak uygulanacaktır” cümlesi eklendi.