200 bin lira olan limit kapsamında gerçek kişiler gibi şirket ve kurumların bankalardaki mevduatları da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) sigorta kapsamına alındı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Dolar zirveyi tazeledi! Dolar zirveyi tazeledi!

Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin YönetmelikResmi Gazete'de tebliğ edildi: