TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, 19 Eylül 1979 İş Bırakma Eylemi'nin 43. yıldönümü olan "Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü" dolayısıyla yazılı basın açıklaması yaptı.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet İhsan Taşkınsel tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Mühendisler, mimarlar, şehir plancıları, 19 Eylül 1979 tarihinde TMMOB'nin çağrısıyla bir günlük iş bırakma eylemi yaparak ekonomik demokratik sorunlarına dikkat çekmişlerdi. TMMOB kararıyla tarihimizdeki bu önemli günü 12 yıldan beri TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü olarak anıyor ve güncel sorunlarımıza işaret ediyoruz.

1973-1980 döneminin TMMOB Başkanı Teoman Öztürk ve arkadaşlarının bizlere devrettiği mücadele geleneğinin bir parçası olan 19 Eylül 1979 eyleminden 43 yıl sonra sorunlarımız daha da artmıştır. Kamusal yarar yaklaşımının tasfiyesiyle birlikte mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetleri itibarsızlaştırılmaya, değersizleştirilmeye çalışılmaktadır. Mesleklerimiz; sanayisizleşme, tarımda gerileme, çarpık kentleşme-sağlıksız yapılaşma, enerji, maden, orman, su kaynakları dahil tüm yeraltı-yürüstü kaynaklarının talanının ve kurumsal birikimlerin tasfiyesinin olumsuz etkilerine maruz kalmıştır. Mesleki denetim ve bilimsel teknik kriterler tüm alanlarda devre dışı bırakılmaktadır. Esnek-güvencesiz çalışma biçimleri tüm emekçilerle birlikte üzerimizdeki sömürüyü artırmıştır. Kamuda liyakatın tasfiyesi, nitelikli işgücünü devre dışı bırakarak meslektaşlarımızı işlevsizleştirmektedir.

Atanmadığı için gözyaşlarını tutamayan bir öğretmene "Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor" diyerek meslek mensubu insanların işsizlik sorunlarını görmezden gelen; "Türkiye'nin Müslüman bir ülke olduğunu, konumu itibarıyla mucitler çıkaramadığını, bunun için gençlerini ara eleman olarak yetiştirmeye odaklanması gerektiğini" söyleyen; Bilişim Zirvesinde "Bu bilişim, fazla kafa yorarsan sıyırırsın.... Kafayı taktın mı o zaman işin kötü" diyen; beyin göçünü övgüyle "yurtdışına mühendis/mühendislik ihracı" olarak sunan ve bir yandan da "varsın gidiyorlarsa gitsinler" diyebilen bir iktidara karşı meslek yarar ve onurunu koruma mücadelesi veriyoruz.

TMMOB ve Odalarımız da neoliberal dönüşüm programları ve iktidarın dizginsiz rant çıkarlarından dolayı uzun bir süreden beri iktidarın hedefindedir. Fakat mesleklerimize ve örgütlerimize yönelik bu saldırı dalgasına karşı duruşumuz, 1970'lerden günümüze uzanan kamucu politikalar temelinde planlama, sanayileşme, kalkınma; kamusal yarar, kamusal hizmet, kamusal denetim, tam istihdam ve güvenceli çalışma mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.

19 Eylül 1979 tarihindeki eylem zamanında ve 1973-1980 döneminde TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı olan Teoman Öztürk ve arkadaşlarını bu vesileyle bir kez daha sevgiyle, saygıyla anıyoruz.

İbrahim Burkay, Bursa SKAL'ın Konuğu Oldu İbrahim Burkay, Bursa SKAL'ın Konuğu Oldu

Yaşasın TMMOB örgütlülüğü."