Yeni görüntüleme teknolojilerinden biri olan tüm vücut MR, erken fazdaki kanserlerin yakalanmasında ve Check-Up programı olarak uygulamada son yıllarda en çok kullanılan yöntemlerden biri olarak kullanılmaktadır.

Tüm vücut MR çekimlerinde diğer MR yöntemlerinde olduğu gibi kişinin radyasyon almadığı bilinmektedir. Bu yöntem beyin, boyun olmak üzere vücudun birçok organlarının ayrıntılı olarak değerlendirilmesinde ve erken dönemde olası bir tümörün yakalanmasında önemlidir. Özetle tüm vücut MR kanser riski yüksek ya da endişesi olan bu konuda rutin Check-UP larını yaptıran kişilerde tamamlayıcı olarak uygulanan bir MR yöntemidir. Meme, akciğer, prostat ve gastrointestinal tümörlerin erken evrede saptanabilmesi için klasik tarama yöntemleri ile birlikte kullanılması önerilmektedir. Bu bölgeler için genel bilgi tüm vücut MR da alınabilmek ile birlikte, meme, akciğer, prostat ve gastrointestinal tümörlerin diğer farklı görüntüleme yöntemleri ile ayrıntılı olarak değerlendirilmesi uygun olacaktır.

Tüm vücut MR hangi organları tanıyor?

Geçmeyen Ağrılarda Kök Hücre Tedavileri Geçmeyen Ağrılarda Kök Hücre Tedavileri

Tüm vücut MR çekimlerinde önce beyinden başlayarak ardından boyun ve akciğer, göğüs kafesinin çekimleri yapılmaktadır. İşleme karaciğer, pankreas, böbrek, böbrek üstü bezi ve karın içi diğer  organların ve mesanenin incelenmesi ile devam edilmektedir. Erkekte prostat ve testis, kadınlarda rahim ve yumurtalıklar taranmaktadır. Ayrıca (kollar hariç) kemikler ve kaslar da aynı sekansta diz altına kadar incelemeye dahil olmaktadır. Akciğer, meme, prostat ve gastrointestinal sistem tümör taranmasında ise erken dönem bulguları gözden kaçırmamak için mutlaka bilinen diğer klasik tarama yöntemleri ile birlikte tüm vücut MR ın kullanılması gerekmektedir. Mesela akciğerde; PA akciğer grafisi ve tomografi, memede; mamografi, ultrasonografi ve gerekirse meme MR, prostatta; prostat multiparametrik MR ve ultrasonografi, gastrointestinal sistemde; tüm batın BT ve organ lokalize MR görüntüleme yöntemleri ek olarak uygulanmalıdır.

Nasıl uygulanır?

Tüm vücut MR, hasta sabit halde iken MR cihazının hareketli masası ile programlandığı gibi beyinden başlayarak diğer bölgelere doğru sırası ile çekim yapılır. Hastanın MR masasında kalış süresi ortalama 50-60 dakikadır ve hareketsiz olmalıdır. Karın ve göğüs bölgeleri çekimi sırasından hastadan 20 saniyeyi geçmeyecek şekilde nefes tutması istenebilir.  

Editör: Melike Timur