Yeni eğitim ve öğretim döneminin başlangıcında, 9 Eylül 2023 tarihli Milli Eğitim  Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikte önemli değişimler ve gelişmelerin sunulduğunu görmekteyiz.

Özellikle eğitim alanında uygulama istikrarı sağlamak amacıyla 1.dönem ilk  sınavlar Ekim ayı son haftası ve Kasım ayı ilk haftası olmak üzere uygulanacaktır. Ayrıca 1.dönem ikinci sınavlar ise Aralık ayı son haftası ve Ocak ayının ilk haftası uygulanacaktır. İkinci dönem birinci sınavlar ise Mart ayının son haftası ve Nisan ayının ilk haftası uygulanacaktır. İkinci dönem ikinci sınav takvimi ise Mayıs ayının son haftası ve Haziran ayının ilk haftası yapılacaktır. Sınavlar e-okul üzerinden ilan edilerek, önemli bir gelişme olmadığı sürece iptal edilmeyecektir.

Sınavların ortak yapılması öngörülerek, sınıf  ve şube bazında değerlendirme analizleri yapılarak, konularda eksikliği olan öğrencilerimizin kazanım değerlendirmeleri öğretmenleri ve eğitim kurumu zümreleri tarafından yapılacaktır. Özellikle tüm eğitime gönül veren öğretmenlerimize tavsiyemiz bu değerlendirmeler yapılırken, çocukların yetenek tespit alanlarının da belirlenerek gelişimleri açısından sürdürülebilir takiplerinin yapılması sağlanmalıdır.

Bursa'daki bu kamp ‘çok özel’ Bursa'daki bu kamp ‘çok özel’

Okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki çocuklarımıza, öğretmen rehberliğinde, bireysel ve grup etkinliklerine katılım formları ve oyun temelli değerlendirme sonuçları dikkate alınacaktır. İlkokul düzeyindeki bir çocuğun akademik gelişiminden ziyade duygusal zeka gelişimi, iletişim ve kendini ifade edebilme yeteğine yönelik kazanımların daha fazla ön planda tutulması gerekmektedir.

Ayrıca öğrencilerin PİSA ve TIMMS sınavlarına hazırlamak için belirlenen okullarda uzmanlar tarafından matematik ve fen beceresi testleri uygulanacaktır.

Açık liselere belirli istisnalar dışında geçişin zorlarmış olması, öğrenciler tarafından dünyanın sonu gibi görülmemelidir. Burada açık liselere geçiş şartlarındaki kriterler çok net bir şekilde açıklanmalıdır. Ayrıca açık lise kararıyla birlikte, muhtemelen  eğitimde fırsat eşitsizliği  ve haksız rekabet oluşturabilecek uygulamalar için denetimin arttırılması gerekmektedir.

Gençlerimizin ve çocuklarımızın başarı düzeylerindeki artışın en önemli gerekçesi, planlı programlı ve araştırmacı ruhla çalışma azmi olacaktır. Günlük yaşanılan ekran bağımlılığından uzak durarak, sosyal ve kültürel bağın artmasına yönelik gösterilen davranış refleksleri, başarının anahtarını çok rahat bir şekilde size sunacaktır.