Psikologların en kapsayıcı meslek örgütü Türk Psikologlar Derneği (TPD), 29 Haziran’da Ankara’da yapılacak 34. Olağan Genel Kurulu öncesi meslek yasasının çıkmasını talep ediyor.

Türk Psikologlar Derneği 50. yılına yaklaşırken, iki dönem dernek başkanlığını yapan Prof. Dr. Gökhan Malkoç, uzun yıllardır çaba verilmesine rağmen hâlâ bir meslek yasasına sahip olmadıklarına dikkat çekerek kongrenin bu sesin duyulması için önemli olduğuna vurgu yaptı.

Malkoç, halkın doğru bilgilendirilmesi açısından da meslek yasasının çıkmasının önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:

Son yıllarda psikoloji bilimine ve psikologluk mesleğine ilgi çok arttığı için her yıl binlerce mezun veriyoruz. Mesleklerini etik bilinçle ve özveriyle yapmaya çalışan on binlerce psikoloğumuz var. Meslektaşlarımız sadece bağlı bulundukları işyerlerinde hizmet vermiyor, aynı zamanda afet bölgelerinde gönüllü olarak canla başla çalışıyorlar. Ancak hem kamu kurumlarında hem özel sektörde çalışan meslektaşlarımız, pek çok hak ihlaline uğramakta. Bunun yanında, sahte psikologlar alanımıza olan güveni sarsmakta ve halk sağlığı için ciddi tehdit oluşturmaktadır.

Televizyon kanalları ve sosyal medyada bilimsellikten uzak bilgiler yayılmakta; halkın pek çok kesimi maddi manevi istismar edilmektedir.

Bu sorunlar hâlâ bir meslek yasamızın ve odamızın olmamasından kaynaklanıyor.

Meslek yasamız çıktığı ve odalaştığımız takdirde, hem psikologların hem de hizmet alanların hakları korunacaktır.”

Sigarayı bırakmanızı sağlayacak 10 etkili yöntem Sigarayı bırakmanızı sağlayacak 10 etkili yöntem

34. Olağan Genel Kurul öncesi psikologlara çağrı yapan Prof. Malkoç “Binlerce psikoloji mezununun derneğimiz bünyesinde birleşip güç oluşturması, yasanın çıkmasının tek şartıdır. Bu sebeple meslektaşlarımıza derneğimize üye olup bu güce ortak olmaları, genel kurula katılım sağlayıp oy ve söz haklarını kullanmaları için çağrıda bulunuyorum” dedi.

Editör: Seren Ümit