Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne

Bursa İli Orhangazi İlçesinde yer alan Ilıpınar Höyüğü;Ilıpınar Höyüğü, Bursa İl merkezinin kuzeydoğusunda, Orhangazi İlçesi'nin yaklaşık 2 km. güneyinde, İznik Gölü'nün 2 km. batısında yer alan bir höyüktür.

Yerleşim alanı 2,5 hektar olup tepenin çağı 250 metredir. Yüksekliği 3 metreden 10 metreye değişmektedir. Höyükte ilk yerleşmenin günümüzden 8 bin yıl önce gerçekleştiği ileri sürülmektedir.

İlk yerleşimcilerin Orta Anadolu'dan 10-15 aile olarak gelip yerleştikleri düşünülmektedir. Höyüğün ilk yerleşmede dahi eksiksiz bir tarım ekonomisine sahip olduğu anlaşılmaktadır. Şimdilik, bölgede tarıma başlanılan ilk yerleşim olarak görülmektedir.

Höyük ilk olarak 1948 yılında Prof. Dr. İsmail Kılıç Kökten tarafından saptanmış ve araştırılmıştır. Daha sonra 1960 yılında İngiliz arkeolog James Mellart tarafından, 1964 yılında C. Cullberg, 1965 yılında David H. French tarafından araştırılmıştır.

Kazılar ise 1987 – 1995 yılları arasında Hollanda Tarih ve Arkeoloji Enstitüsü adına Jacob Roodenberg başkanlığında yürütülmüştür. Kazılar sonucunda üstü örtülmüş, çoğu alanın kazıları yapılmamıştır.

Ilıpınar ile ilgili 14 Ağustos 2023 tarih ve 1231 sayı ile TBMM Başkanlığına Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu tarafından verilen yazılı soru önergesine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri ERSOY TBMM’ye Sayı :E-85112434-610-4350663 ile verdiği cevapta;

“Ilıpınar Höyüğü'nde, önümüzdeki yıllarda kazı yapılmasma ilişkin olarak üniversitelerin ilgili bilim dallarından başvuru yapılması halinde değerlendirilecektir.” İfadelerine yer verilmiştir.

Sayın Bakanın verdiği cevaba istinaden Uludağ Üniversitemizin ilgili bilim dallarının Ilıpınar ile ilgili çalışma başlatıp yer altında yatan tarihimizin gün yüzüne çıkarılması en büyük isteğimizdir. Sayın Bakanın üniversitelere işaret eden cevabına istinaden Uludağ Üniversitemizin bu konuda düşüncesi nedir, her hangi bir inceleme ve çalışma yapmayı düşünmekte midir, görüş ve fikirleri nelerdir?

Muharrem DEĞİRMEN

Tarihçi-Gazeteci Yazar